Pāriet uz galveno saturu
Alina Roščina
VP Human Resources

To, cik efektīvs ir Sage HR, pirmoreiz sapratu, kad mūsu salona apkalpes locekļi tikai divu nedēļu laikā viens par otru sniedza 11 000 atsauksmes!

The internationally recognized and highly rated Latvian company, airBaltic uses the 360-degree evaluation tool developed by Sage HR to assess the competencies of employees based on the views expressed by the employees themselves. Alina Roščina, airBaltic vice president for Human Resources, shares her experiences where technologies developed by Sage HR are playing a major role.


Katra uzņēmuma veiksmes stāsta pamatā ir tā darbinieki

We understand that any business success story is based on employees, their loyalty, and their high performance. Employees transmit the attitude they feel from their employer on to our passengers. Every year airBaltic receives a high passenger rating for its service and the team serving passengers is rated as professional. This shows how important this is to our business. That's why we're working on a great many of internal HR processes that we are concerned about, such as introducing new solutions to meet the needs and interests of our diverse workforce, so that employees are loyal and satisfied and will stay with us in the long run and be interested in their daily best performance.

Mums ir nepieciešams sakārtots personālvadības process

We take care that the personnel management process is well-organized and transparent, Employees should have a clear internal view of their working life cycle in order to have a competitive and motivating remuneration system, other benefits, and that there be a feedback link not only between employees and managers, but also between departments and different project groups, so that people can give feedback, express appreciation and gratitude to each other for their collaboration.

Darbinieku līdzdalība palīdz viņiem izprast uzņēmuma biznesa mērķus

We also expect great involvement from our staff. Every quarter there is an employee survey aimed at improving work processes and working lives in which recommendations and opinions are welcomed on what is good what it is necessary to improve. Through internal communication measures, we engage employees in business development so that they understand the business and its goals in the long term. This a whole complex of undertakings in several dimensions.

Uzņēmuma zīmola popularizēšana nav tikai personālvadības uzdevums. Tas ir kopīgs mērķis, uz kuru tiekties visiem kopā. Lai kļūtu par atpazīstamu darba devēju un varētu izplatīt iekšējo kultūru ārpus uzņēmuma, mēs īstenojam dažādas sabiedrisko attiecību un mārketinga aktivitātes jaunu darbinieku piesaistīšanai, piemēram, meklējam jaunus talantus skolēnu vidū dažādās izglītības iestādēs.

Jauno tehnoloģiju loma uzņēmuma panākumos

Viens no aspektiem, kas veido mūsu kā darba devēja tēlu, ir inovācijas mūsu pakalpojumu attīstībā. Taču tās var nodrošināt tikai tad, ja cilvēki uzņēmuma iekšienē ir pieraduši izmantot tehnoloģijas un risinājumus - gan iekšējā komunikācijā, gan produktu izstrādē un personālvadībā.

Sage HR piedāvā risinājumu 360 grādu novērtēšanai, kas mums ir ļoti svarīgs, turklāt tas ir īpaši elastīgs un pielāgojams mūsu vajadzībām. Tas tiek pilnveidots, ņemot vērā vadītāju un darbinieku komentārus par viņu pieredzi sistēmas izmantošanā. Mēs ļoti novērtējam, ka sistēma ir pieejama arī citās ierīcēs, ne tikai biroja datoros, jo mūsu darbinieki lielu daļu darba dienas ir ceļā.

Lai nodrošinātu efektīvāku darbu, bija ļoti nepieciešams personāla vadības tehnoloģiju partneris

Mēs ieviesām Sage HR tehnoloģisko risinājumu pirms diviem gadiem, kad no vecās un diezgan neelastīgās sistēmas, kas bija veidota, izmantojot mūsu pašu IT rīkus, pārgājām uz jauno sistēmu. Tā bija daudz ātrāka un labāk pielāgojama mūsu vajadzībām, kas tajā laikā būtiski atšķīrās dažādās jomās un nodaļās. Sākām meklēt jaunu risinājumu darbinieku snieguma pārvaldībai un atgriezeniskajai saitei. Sage HR pārstāvju piedāvājums bija viens no veiksmīgākajiem.

Tobrīd sapratām, ka nevaram strādāt ar vecajām pieejām. Iniciatīva par pārmaiņām nāca no vadības puses, jo sapratām, ka ikgadējai aptaujai nav jēgas un tā nav efektīva. Tagad esam apkopojuši viedokļus no aptuveni 100 cilvēkiem, kas pārstāv visus vadības līmeņus, un esam ieguvuši būtiskās vadītāju vajadzības, lai komunikācijas process būtu vienkāršāks, efektīvāks un jēgpilni pielietojams ikdienas darbā.

Specifikāciju ievērošana ir uzvaras atslēga

Sage HR tika izvēlēts atklātā konkursā, kurā mēs uzrunājam dažādus personālvadības risinājumu uzņēmumus - gan jau izveidoto sistēmu piegādātājus, gan jaunuzņēmumu Sage HR. Viņi bija gatavi izstrādāt pilnīgi jaunu risinājumu tieši mums.

Pašlaik mēs izmantojam Sage HR snieguma pārvaldības rīku, kura galvenās funkcijas ir darbinieku kompetenču 360 grādu novērtējums, atgriezeniskā saite un mērķu izvirzīšana gan snieguma novērtēšanai, gan personīgajai attīstībai. Mēs izmantojam šo rīku arī jauno darbinieku iesaistīšanas procesā.

Sage HR priekšrocība - elastība un atvērtība

The choice of Sage HR was favored by their own great flexibility and openness – the abil- ity to adapt to our diverse fragmented needs and to build a solution for us rather than offering a finished product. Moreover, in the long run, they were ready to work a perma- nent system update and improvement, error prevention, and changing the process as soon as we need it. The offerings of other suppliers were not as appealing as they were already ready-made solutions that did not fit into one or the other of our criteria, and we saw large IT costs in long-term cooperation with them.

Pirmais veiksmes stāsts un sasniegumi - pateicoties Sage HR

Pārsteidzoša un vienlaikus ļoti nozīmīga bija salona apkalpes 360 aptauja, kurā kolēģi novērtēja viens otru. Pateicoties tam, ka sistēma bija ļoti elastīga un bija pieejama arī lietotne, šis process aizņēma daudz mazāk laika nekā citus gadus. Divu nedēļu laikā mēs saņēmām 11 tūkstošus vērtējumu, kas vēlāk tika apstrādāti un izmantoti iekšējo procesu pilnveidošanā. Tas bija pirmais veiksmīgais sasniegums. Kā otru izaicinājumu var minēt faktu, ka jauns rīks nebūt neatrisina paša procesa problēmu vai trūkumus. Ļoti svarīga ir vadītāju izpratne par procesa gaitu. Šis rīks ir tikai instruments. Lielākais izaicinājums ir izglītot vadītājus par to, kā vadīt sarunas, lai tās būtu jēgpilnas un darbinieki tās novērtētu, un kā likt darbiniekiem justies atbildīgiem par sava snieguma uzlabošanu, progresu un attīstību. Pateicoties šīs programmatūras ieviešanai, mums ir vairāk laika kolektīva izglītošanai, jo mums nav jārisina tehniskas problēmas vai jāievāc dati.

Darbinieki ikdienā labprāt izmanto Sage HR rīku

Izmantojot Sage HR iespējas, esam īstenojuši vairākas iekšējās aptaujas un redzam, ka darbinieku atsaucība ir augsta. Esam sapratuši, ka rīks ir viegli lietojams un pieejams, turklāt tas iedrošina cilvēkus novērtēt vienam otru. Darbinieku atsaucība ir salīdzinoši augsta. Daudzi darbinieki šīs atsauksmes izmanto, lai izveidotu saiti ar kolēģiem ikdienā. Veiksmīgs ir arī spēles elements, jo kolēģiem patīk Facebook līdzīgas iespējas. Lietotne ļauj ātri sniegt atsauksmes citam kolēģim, turklāt tās visas tiek saglabātas. Tāpat ir iespējams sniegt atsauksmi kolēģim, kurš sniedzis pozitīvu komentāru. Vēlāk uzņēmuma līmenī mēs apkopojam datus un apbalvojam labākos vai visvairāk komentāru saņēmušos darbiniekus, tostarp aktīvākos komentētājus. Izklaides elements vairo cilvēku vēlmi sniegt atgriezenisko saiti, un cilvēku savstarpējā pateicība ikdienā rada pozitīvu atmosfēru.

Īpašs ieguvums - dizaina domāšanas pieeja projektu īstenošanai

Sage HR sistēmas ieviešanas laikā mēs strādājām ar dizaina domāšanas pieeju, ko savā darbā izmantoja Sage HR personāls. Tas nozīmē, ka lielas sistēmas tiek ieviestas ar maziem soļiem. Mēs pārbaudījām mazos soļus un uzreiz tos pilnveidojām: izveidojām prototipu, pārbaudījām, saņēmām lietotāju atsauksmes, veicām izmaiņas un virzījāmies uz priekšu. Strādājot ar šādu pieeju, mēs ieguvām lielisku pieredzi, ko tagad izmantojam citu iekšējo procesu īstenošanai. Mēs guvām pieredzi, kas mūs attīstīja - jauks blakusefekts.

Vēl viens svarīgs ieguvums, kas tika izvirzīts kā mērķis, bija vadītājiem nodrošināt rīku, kuru viņi varētu aktīvi izmantot ikdienas darba un procesu virzībai - gan attiecībā uz sevi, gan darbiniekiem. Tas bija galvenais mērķis un uzdevums.

Būtiska ir integrācija ar citām sistēmām un platformām

Viena no mūsu galvenajām prasībām bija Sage HR sistēmas integrēšana mūsu esošajā personālvadības sistēmā. Tas tika īstenots, turklāt piekļuves sistēma tika izveidota tā, lai persona varētu piekļūt sistēmai no jebkuras vietas pasaulē.

Sage HR palīdz vadītājiem pieņemt lēmumus

Vadība tagad ir atvērtāka un gatava izmantot šādu rīku, lai apkopotu darbinieku viedokļus, novērtētu darbiniekus un pārskatītu viņu karjeras izaugsmi vai algu. Viņi to uzskata par informācijas avotu, kas palīdz pieņemt lēmumus.

Darbiniekiem tas ir rīks, kas sniedz iespēju ātri izteikt viedokli par savu sniegumu, pateikties kādam kolēģim vai saņemt atsauksmes par savu darbu no citiem, kas ir daļa no daudzu nodaļu ikdienas dzīves. Arī pēc projekta beigām viņi var atcerēties šo informācjiu un dalīties tajā ar citiem. Tā ir kļuvusi par mūsu ikdienas darba dzīves sastāvdaļu.

Veiksmīga sadarbība ir nākotnes atslēga

Mūsu darbinieki ļoti novērtē saprotamu snieguma pārvaldību. Svarīgi, ka šis rīks atbilst darbinieku vajadzībām, ļauj uzlabot viņu sniegumu un palīdz saprast, ka sistēma ir skaidra un viņi ir iesaistīti lēmumu pieņemšanā un novērtēšanā. Mēs novērtējam Sage HR pieeju, atvērtību mūsu ļoti daudzajiem pieprasījumiem un vajadzībām. Sage HR pārstāvjiem pašiem bija daudz priekšlikumu, turklāt viņi salīdzinoši ātri atrada jaunus risinājumus atbilstoši mūsu problēmām un izaicinājumiem. Sadarbība ir ļoti pozitīva, un mēs ceram to turpināt tikpat pozitīvi kā līdz šim.

Intervijas

Stāsti par mārketinga līderiem, kas veido uz ieskatiem balstītu klientu pieredzi, un datiem, ko viņi izmanto, lai to paveiktu

Alina Roščina
Alina Roščina
VP Human Resources
airBaltic

To, cik efektīvs ir Sage HR, pirmoreiz sapratu, kad mūsu salona apkalpes locekļi tikai divu nedēļu laikā viens par otru sniedza 11 000 atsauksmes!

Lasīt interviju

Anna Jagric
Anna Jagric
Director of Operations
BetterSpace

CakeHR man patīk tas, ka tev ir iespēja pievienot moduļus pakāpeniski. Liela daļa konkurentu nepiedāvā šādu iespēju.

Lasīt interviju

Wanda Barquero
Wanda Barquero
Global Holacracy Lead
Findasense

Pirms Sage HR izmēģinājām citu uzņēmumu. Tas bija tik sarežģīti - jums bija jāaugšupielādē informācija, un galu galā tas bija haoss, tāpēc mēs beidzot atstājām šo uzņēmumu. Tad mēs atradām Sage HR un esam palikuši pie viņiem.

Lasīt interviju

Klientu atsauksmes

Lieliska programmatūra ar lielisku komandu
We solve the complexity of holidays clashing with Sage HR. It's a a core part of our business that every employee uses. I love how simple it is for our team to request holidays and to monitor sick days also. The interface is nice too.
Craig McCormack
Sage HR ir Findasense stratēģiskais partneris
Sage HR mums ir ļoti palīdzējis optimizēt, automatizēt un ātri apstrādāt mūsu darbinieku datus un procesus, piemēram, atvaļinājumus, atsauksmes, mērķus utt. Ar Sage HR komandu esam izveidojuši sadarbību, tas nozīmē, ka mums ir iespēja pielāgot lietotni un tās risinājumus savām ikdienas vajadzībām.
Laura Di Prisco
Izcils produkts!
Programma ļauj vienkārši pārvaldīt dažādu veidu prombūtnes vairākām komandām un ļauj ērti redzēt, kur atrodas darbinieki, neizmantojot uzņēmuma kalendāru. Tā ir viegli lietojama arī ārpus biroja, jo tai ir mobilā lietotne un e-pasta iespējas. Jūs varat apstiprināt kāda cilvēka atvaļinājuma pieprasījumu, vienkārši noklikšķinot uz pogas. Šis ir patiešām izcils risinājums mūsu komandas prombūtņu vadībai!
Julie W
Kopumā laba pieredze
Meklējot personālvadības risinājumu savam mazajam uzņēmuma, apskatīju daudzus risinājumus. SageHR bija labākā izvēle, galvenokārt tāpēc, ka es varēju izvēlēties sev nepieciešamās funkcijas. Aktīvu pievienošana bija vienkārša, un arī klientu atbalsts sniedza visas nepieciešamās atbildes uz maniem jautājumiem.
Nichole
Tas ir lielisks! Vajadzēja to izmanto jau no paša sākuma!
Sage HR ir ļoti ērta un viegli saprotama platforma, ko izmantot ne tikai administratori, bet arī pati komanda. Platformas izskats un sajūta tajā ir lieliska, turklāt ar to uzņēmuma personālvadības procesu organizēšana ir daudz jautrāka.
Angie
Tieši tik vienkārši!
Man patīk Sage HR ērtums. Tas ir ļoti intuitīvs, viegli lasāms (man patīk izskats!) un viegli iemācāms jauniem darbiniekiem. Tāpat, izmantojot Sage HR API, to var vienkārši integrēt ar citu uzņēmumā izmantoto programmatūru.
Sarah S.
Viena no straujāk augošajām personālvadības sistēmām tirgū
Tikai otrā sistēma, kas mums nav pieejama. Ar nepacietību gaidu, kā šis uzņēmums attīstīsies. Iesaku šo sistēmu jebkuram augošam jaunuzņēmumam, kā arī MVU.
Anna
Sage HR atvieglo prombūtņu pārvaldību
Working with Sage HR has been a dream! There interface is incredibly user-friendly and makes managing our PTO policies a breeze. Managers love being able to accept/deny requests directly via the email notifications, and our employees love having quick access to submit time on the mobile app. Sage HR is well thought out and de- signed.
Amanda