Skip to main content

Atskaites

Analizē vēsturiskos personāla datus un prognozē nākotnes vajadzības un rīcību, lai sasniegtu uzņēmuma stratēģiskos mērķus.

Personāla darba virsma

Izvērtē darbinieku produktivitātes, apmeklējuma un prombūtnes līmeni, nosaki to cēloņus un noskaidro ietekmi uz izmaksām. Uzzini, cik darbiniekiem ir atbilstošs kompetences līmenis. Šie rādītāji ļaus padziļināti analizēt organizācijas produktivitāti un to veicinošos faktorus.

Reporting HR dashboard showing annual turnover and headcount

Darbinieku skaits

Iegūsti dažādu veidu datus par darbinieku skaitu.

A line chart showing headcount change over time

Darbinieku mainība

Sagatavo pārskatus par darbinieku mainību - pēc komandas vai atrašanās vietas.

A bar chart showing the percentage of employee turnover

Pielāgojami pārskati

Izveido sev nepieciešamo pārskatu sagataves un izmanto tos, kad nepieciešams

Heatmap report of most common days off and employees with most days away

Saņem bezmaksas versiju

Vienkārša uzstādīšana
14 dienas bez maksas
Atcelšana jebkurā laikā

Uzticamais personālvadības partneris

Logos of awards that Sage HR has received