Skip to main content

Darbinieku novērtēšana

Are you getting the most of your talent? Are you setting the stage for the innovators of tomorrow? Are you celebrating exceptional contributions to build employee loyalty? The Sage HR performance management module helps you answer these questions, & then turn the insights into constant improvement for your biggest asset - your people.

Mērķi/OKR

Tradicionālā mērķu sasniegšana vairs nav aktuāla. Šobrīd tiek izmantotas pilnībā jaunas mērķu uzstādīšanas un rezultātu mērīšanas metodes. Izvirzi ambiciozus mērķus, seko to izpildei un ļauj komandām ieguldīt uzņēmuma misijas sasniegšanā!

Dashboard interface to track progress against business goals and OKRs

360 atsauksmes

51% darbinieku uzskata, ka viņu novērtējums nav precīzs. 360 grādu vērtēšanas metode ir objektīvāka, jo darbinieka pašvērtējumu papildina regulāri apkopotas kolēģu, vadītāju un padoto atsauksmes.

Survey interface to give quick feedback to your employees

1-to-1 tikšanās

Darbinieka stipro un vājo pušu apzināšana ir viens process. Lai efektīvāk veicinātu darbinieka piederību uzņēmumam un karjeras izaugsmi, vadītāji var organizēt personīgas 1-to-1 tikšanās.

Overview of a 1-to-1 meeting in Sage HR

Aptaujas

Uzklausi cilvēkus, kas veido tavu biznesu!

Sage HR surveys can be set to be anonymous, filled out on mobile devices & aggregate employee sentiment to help you gauge the satisfaction & engagement of your talent.

Example pie chart graph of the results from a survey

Ātrās atsauksmes

Iesaisti darbinieku novērtēšanas procesā citus darbiniekus!

Ātrās atsauksmes ļauj darbiniekiem ātri saņemt viedokli no cilvēkiem, kam viņi uzticas, kā arī sniegt vērtējumu citiem darbiniekiem.

Sage HR interface to leave Quick Feedback to your colleagues

Visas funkcijas

Mērķi
Mērķa apstiprināšanas plūsmas
Komandas un uzņēmuma mērķi
Ceturkšņa progresa atskaites
Saistība ar galvenajiem mērķiem
Vizuālā mērķu diagramma
Termina izvēle - mērķi vai OKR
Rezultātu un iniciatīvu īpašnieku noteikšana
360 atsauksmes
360 novērtējuma sagataves
PDF eksports
Aptaujas aizpildīšana mobilajā lietotnē
Dažādas atskaites
Atskaišu kopīgošana ar darbiniekiem
Izsūtīšanas iespēja vadītājiem
Iespēja darbiniekiem izvēlēties personas, kas sniegs atsauksmes
Aptaujas
Dažādu aptauju sagatavošana
PDF eksports
Aptaujas aizpildīšana mobilajā lietotnē
1-to-1 tikšanās
1-to-1 plānošana mobilajā lietotnē
Kalendāra sinhronizācija
Tikšanās sagataves
Ātrās atsauksmes
"Paldies" ziņas nosūtīšana
Atsauksmju pieprasīšana no visiem darbiniekiem
Atsauksmju sagatavošana un pieprasīšana mobilajā lietotnē

More Sage HR features

Personālvadība
Atvaļinājumi
Darbinieku novērtēšana
Maiņu plānošana
Darba laika uzskaite
Izdevumi
Darbinieku atlase

Saņem bezmaksas versiju

Vienkārša uzstādīšana
14 dienas bez maksas
Atcelšana jebkurā laikā

Uzticamais personālvadības partneris

Logos of awards that Sage HR has received