Skip to main content

Onboarding

Automatizē onboarding procesu, piešķirot jaunajiem darbiniekiem iepriekš sagatavotus uzdevumus! Automatizēti procesi un atskaites.

Darbplūsmu rīks

Izveido uzdevumu sarakstu saskaņā ar uzņēmumā noteikto.

User interface to create a custom onboarding workflow

Automātika

Automatizē uzdevumu piešķiršanu jaunajiem darbiniekiem.

List of automated onboarding tasks

Atskaites

Sagatavo atskaites un uzzini, kurā onboarding posmā ir katrs jaunais darbinieks.

Dashboard of active, upcoming and completed onboarding tasks

More Sage HR features

Personālvadība
Atvaļinājumi
Darbinieku novērtēšana
Maiņu plānošana
Darba laika uzskaite
Izdevumi
Darbinieku atlase

Saņem bezmaksas versiju

Vienkārša uzstādīšana
14 dienas bez maksas
Atcelšana jebkurā laikā

Uzticamais personālvadības partneris

Logos of awards that Sage HR has received