Skip to main content

Դաշտի Ներսում

Ավտոմատացրեք ձեր օնբոարդինգ գործընթացները՝ աշխատակիցներին հանձնելով նախապես կազմավորած առաջադրանքների ցուցակները: Լրիվ ավտոմատացում և հաշվետվությունների փաթեթ:

Աշխատանքային գործընթաց ստեղծող

Ստեղծել առաջադրանքների ցուցակ՝ ձեր իսկ կանոնների հիման վրա

User interface to create a custom onboarding workflow

Ավտոմատացումներ

Ավտոմատացնել առաջադրանքների նշանակումը, երբ նոր աշխատակիցները միանում են ընկերությանը:

List of automated onboarding tasks

Հաշվետվություն

Ստատուսի հաշվետվությունները ցույց են տալիս՝ որտեղ է յուրաքանչյուր նոր աշխատակից իր օնբոարդինգ գործընթացում:

Dashboard of active, upcoming and completed onboarding tasks

More Sage HR features

HR էությունը
Թողնել ղեկավարումը/մենեջմենթը
Աշխատանքի արդյունավետության
Հերթափոխի պլանավորում
Ժամանակացույցներ
Ծախսերը
Հավաքագրում

Սկսեք ձեր անվճար փորձաշրջանը հիմա

Հեշտ կարգավորում
Free 30 day trial
Չեղարկել ցանկացած ժամանակ

Վստահելի Մարդկային Ռեսուրսների Գործընկեր

Logos of awards that Sage HR has received