Skip to main content

Կապ հաստատեք մեզ հետ

Եկեք խոսենք
Sage Global Services Limited
North Park
Newcastle Upon Tyne
NE13 9AA
United Kingdom

Sage HR is HR software company that streamlines attendance and performance management for customers in over 1,200 cities worldwide.

Մեր գտնվելու վայրերը
Լոնդոնի գրասենյակ
Sage (UK) Limited
The Shard
32 London Bridge Street
London
SE1 9SG
Barcelona office
Software Empresarial - Sage
Avinguda Diagonal 200
Planta 4ª
Barcelona
08018

Գործարկել ՄՌ խելացի ընկերություններից մի քանիսում

Սկսեք ձեր անվճար փորձաշրջանը հիմա

Հեշտ կարգավորում
Free 30 day trial
Չեղարկել ցանկացած ժամանակ

Վստահելի Մարդկային Ռեսուրսների Գործընկեր

Logos of awards that Sage HR has received