Skip to main content

Create amazing work-life experiences for your people with Sage HR

Սկսեք ձեր անվճար փորձաշրջանը հիմա

Հեշտ կարգավորում
Free 30 day trial
Չեղարկել ցանկացած ժամանակ
Before and after of using an automated HR system

Ստացեք արդյունավետ անմիջապես մի քանի պարզ քայլերի միջոցով

Օնբոարդ ձեր աշխատակիցներին

Մի քանի սեղմումներով հեշտությամբ բեռնեք ձեր աշխատակցի տեղեկատվությունների բազան ձեր նոր օնլայն անձնակազմի տեղեկատուի մեջ:

Ավտոմատացրեք ձեր HR/ՄՌ գործընթացը

Մի անհանգստացեք պատահական ազատման ժամերի և հերթափոխի փոփոխման հայտերին հետևելու հարցում

Ստացեք իմաստալից մտքեր

Օգտագործեք ֆիլտրեր, որպեսզի պատրաստեք հաշվետվություններ և գրաֆիկներ հարուստ տվյալներ պարունակող ընկերության համար

Ավարտել ՄՌ /մարդկային ռեսուրսներ/ լուծումը

Screenshot of the Sage HR dashboard on desktop
A mobile phone with the Sage HR mobile app

Մեր հաճախորդները սիրում են մեզ

Alina Roščina
Alina Roščina
VP Human Resources
airBaltic

First time I was impressed how powerful Sage HR is, when our cabin crew members provided 11,000 feedbacks to each other in just two weeks!

Read interview

Anna Jagric
Anna Jagric
Director of Operations
BetterSpace

What I love about CakeHR is that you can add on modules as you grow. A lot of the competition doesn't allow that

Read interview

Wanda Barquero
Wanda Barquero
Global Holacracy Lead
Findasense

Before Sage HR we tried another company. It was so complicated — you had to upload information and it was a mess in the end, so we finally left that company. Then we found Sage HR and have stayed with them.

Read interview

Գործարկել ՄՌ խելացի ընկերություններից մի քանիսում

Սկսեք ձեր անվճար փորձաշրջանը հիմա

Հեշտ կարգավորում
Free 30 day trial
Չեղարկել ցանկացած ժամանակ

Վստահելի Մարդկային Ռեսուրսների Գործընկեր

Logos of awards that Sage HR has received