Skip to main content

דיווח

ניתוח משאבי אנוש עוזר לצייר תובנות, מסקנות ומגמות מנתונים קודמים כדי לחזות צרכים והתנהגות אשר עתידים לבוא, ובכך להבטיח שמחלקת משאבי אנוש תהא שותפה מלאה לעסק בדרך להגשמת היעדים האסטרטגיים.

מסך ראשי משאבי אנוש

מדוד את אחוז השיפור בפרודוקטיביות כח העבודה, רמות נוכחות והיעדרות, הגדרת הסיבות וחישוב יעילותם אל מול העלויות הכספיות. זהה את שיעור העובדים הפועלים ברמת יכולת המקובלת בחברה. מדדים אלה יכולים להעניק תובנות מעמיקות ברמות הפרודוקטיביות בתוך ארגון ופקטורים התורמים לכך.

Reporting HR dashboard showing annual turnover and headcount

מצבת כח אדם

ישנו גידול בכמות העובדים לאורך זמן, סננו בכל דרך שתרצו.

תרשים קווים המראה שינוי במספר העובדים לאורך זמן

תחלופה

דוחות תחלופת עובדים לאורך זמן, על פי צוות או סניף.

תרשים עמודות המציג את אחוז מחזור העובדים

דוחות מותאמים אישית

צרו דוחות מוגדרים מראש משלכם והפעילו אותם בעת הצורך.

דוח מפת חום של ימי החופשה הנפוצים ביותר ועובדים עם כמות הימים הגבוהה ביותר

התחל את תקופת הניסיון עכשיו

התקנה קלה
30 יום ניסיון חינם
ביטול בכל עת

שותף משאבי אנוש אמין

לוגואים של פרסים ש-Sage HR קיבלה